48 esenciálnych faktorov pre úspešný e-shop: Ako budovať výnimočný predajný web

48 esenciálnych faktorov pre úspešný e-shop: Ako budovať výnimočný predajný web

V dnešnej digitálnej dobe sa stále viac obchodníkov obracia na predajný e-commerce ako na efektívny spôsob rozšírenia svojho dosahu a zvýšenia predaja. Aby ste však dosiahli úspech v online obchode, je dôležité zohľadniť množstvo faktorov, ktoré môžu ovplyvniť váš e-shop a zákaznícku skúsenosť. V tomto článku sme pre vás zhrnuli základné faktory predajných webových stránok, ktoré vám pomôžu budovať úspešný a konkurencieschopný e-shop.

 

1. Dizajn a používateľská prívetivosť: Atraktívny a intuitívny dizajn stránky, ktorý umožňuje ľahké a rýchle navigovanie.

2. Rýchlosť načítania: Rýchla doba načítania stránky zabezpečuje lepšiu používateľskú skúsenosť a nižšiu mieru odchodov z webovej stránky.

3. Responzívnosť: Webová stránka musí byť optimalizovaná pre rôzne zariadenia, ako sú smartfóny, tablety a počítače.

4. Kvalitný obsah: Informácie a opisy produktov musia byť presné, jasné a informatívne, aby si zákazníci mohli urobiť informované rozhodnutia o kúpe.

5. Fotografie a vizuálny obsah: Kvalitné a atraktívne fotografie produktov, ktoré zákazníkom poskytujú jasnú predstavu o výrobku.

6. SEO (Search Engine Optimization): Optimalizácia webovej stránky pre vyhľadávače, ako je Google, aby bola stránka ľahko nájdená a získala vyššie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.

7. Bezpečnosť a dôvera: Použitie SSL certifikátov a zabezpečených platobných metód pre zvýšenie dôvery zákazníkov a ochranu ich údajov.

8. Ľahký proces nákupu: Jednoduchý a rýchly nákupný proces, ktorý zákazníkom umožňuje bezproblémovú a pohodlnú kúpu.

9. Efektívna logistika a distribúcia: Rýchle a spoľahlivé dodanie tovaru, vrátane možností sledovania zásielky a informácií o stave objednávky.

10. Zákaznícka podpora: Vytváranie spojenia s vašimi zákazníkmi prostredníctvom komunikácie a podpory, ako sú časté otázky, online chat, e-mailový support, či telefónne číslo.

11. Recenzie a hodnotenia: Umožnenie zákazníkom zdieľať svoje skúsenosti a hodnotenia produktov, čo prispieva k dôveryhodnosti a povesť vašej značky.

12. PPC Marketing a sociálne médiá: Využitie rôznych online marketingových kanálov a sociálnych médií na propagáciu vášho e-shopu, získanie nových zákazníkov a budovanie povedomia o vašej značke.

13. Personalizácia: Ponúkanie personalizovaných odporúčaní a zážitkov založených na záujmoch a správaní zákazníkov, čo môže viesť k vyšším konverzným kurzom a spokojnosti zákazníkov.

14. Remarketing: Použitie techník na opätovné oslovenie zákazníkov, ktorí opustili stránku bez nákupu, aby sa im pripomenuli produkty, ktoré si prezerali, a povzbudili ich k návratu a dokončeniu nákupu.

15. Analytika a sledovanie: Sledovanie a analýza dát o návštevnosti, správaní zákazníkov, konverzných kurzoch a ďalších metrikách, aby ste mohli optimalizovať svoju webovú stránku a marketingové stratégie.

16. Loyalty programy a zľavy: Poskytovanie vernostných programov, zliav a ponúk, ktoré povzbudzujú zákazníkov k opakovaným nákupom a budovaniu dlhodobých vzťahov.

17. Transparentnosť: Poskytovanie jasných informácií o obchodných podmienkach, vrátení tovaru, dodacích lehotách a nákladoch, čo zvyšuje dôveru zákazníkov vo vaše podnikanie.

18. Multijazyčnosť: Ponúkanie webovej stránky v rôznych jazykových verziách, čo umožňuje prístup k širšiemu spektru zákazníkov a zvýšenie globálneho dosahu.

19. Integrácia s tretími stranami: Spolupráca a integrácia s rôznymi službami, ako sú platobné brány, logistickí partneri, marketingové nástroje alebo sociálne médiá, pre efektívnejšie a hladšie fungovanie vášho e-shopu.

20. Legislatíva a regulácie: Dodržiavanie miestnych a medzinárodných zákonov a predpisov týkajúcich sa e-commerce, ako sú ochrana osobných údajov, spotrebiteľské práva a zdaňovanie.

21. Výber produktov: Ponuka širokej a atraktívnej škály produktov, ktoré zohľadňujú potreby a záujmy cieľovej skupiny zákazníkov.

22. Cena a konkurencieschopnosť: Určenie správnych cien a pravidelné sledovanie konkurencie, aby ste zostali konkurencieschopní a zabezpečili spravodlivé hodnotenie pre zákazníkov.

23. Značka a reputácia: Budovanie silnej značky a reputácie prostredníctvom kvalitných produktov, služieb a zákazníckej podpory, ktoré prispievajú k dlhodobej dôvere a lojalite zákazníkov.

24. Udržateľnosť a ekologická zodpovednosť: Zabezpečenie, že váš e-shop a produkty sú udržateľné a ekologicky zodpovedné, čo môže byť pre niektorých zákazníkov dôležitým faktorom pri rozhodovaní o nákupe.

25. Flexibilné platobné možnosti: Ponuka rôznych a pohodlných platobných možností, ako sú platby kartou, mobilné platby, PayPal či platby na dobierku, ktoré zohľadňujú preferencie zákazníkov.

26. Miestne a globálne pôsobenie: Rozhodnutie, či sa sústrediť na miestny trh alebo expandovať na medzinárodnú úroveň, a prispôsobenie ponuky, komunikácie a logistiky na základe tejto voľby.

27. Vizuálny merchandising: Efektívne usporiadanie a prezentácia produktov na webovej stránke, ktorá zákazníkom umožňuje ľahko nájsť a vybrať produkty, ktoré ich zaujímajú.

28. Komunikácia a informovanie zákazníkov: Pravidelná komunikácia s vašimi zákazníkmi prostredníctvom e-mailov, newsletterov a sociálnych médií, aby ste ich informovali o novinkách, akciách a dôležitých aktualizáciách.

29. Spätná väzba a zlepšovanie: Aktívne zhromažďovanie spätnej väzby od zákazníkov a pravidelné zlepšovanie vášho e-shopu, aby ste sa prispôsobili meniacim sa potrebám trhu a zákazníkov.

30. Testovanie a optimalizácia: Neustále testovanie rôznych aspektov webovej stránky, ako sú dizajn, obsah, navigácia a konverzné metriky, a implementácia zmien na základe výsledkov testovania, abyste maximalizovali efektívnosť a úspešnosť vášho e-shopu.

31. Spolupráca s influencermi a ambasádormi značky: Spolupráca s blogermi, influencermi a ambasádormi značky, ktorí môžu propagovať vaše produkty a zvýšiť povedomie o vašej značke medzi svojimi sledovateľmi.

32. Cross-selling a up-selling: Strategicky predstavujte súvisiace produkty alebo doplnkové položky, ktoré by mohli zákazníkov zaujímať, čo môže viesť k vyšším priemerným hodnotám objednávok.

33. Vytvorenie komunity: Budovanie komunity okolo vašej značky prostredníctvom sociálnych médií, blogov, fór a iných online prostriedkov, čo môže viesť k väčšej zákazníckej lojalite a šíreniu vašej značky.

34. A/B testovanie: Vykonávanie A/B testov na rôznych častiach webovej stránky, ako sú návrhy, texty alebo navigačné prvky, aby ste zistili, čo najlepšie funguje pre vašich zákazníkov a zvýšili konverzné miery.

35. Pravidelná aktualizácia obsahu: Udržiavanie aktuálnosti a relevancie obsahu na webových stránkach prostredníctvom pravidelných aktualizácií, čo pomáha udržiavať zákazníkov zaujatých a zvyšuje pravdepodobnosť návratu.

36. Prispôsobenie podľa sezóny a udalostí: Aktualizácia ponuky a marketingových kampaní podľa sezónnych trendov, sviatkov a špeciálnych udalostí, čo môže viesť k vyššiemu záujmu a nákupom zo strany zákazníkov.

37. Mobilná aplikácia: Vytvorenie mobilnej aplikácie pre váš e-shop, čo umožňuje zákazníkom jednoduchší prístup, rýchlejšie nakupovanie a možnosť získať výhody zo špeciálnych ponúk a funkcií.

38. Popisné video obsahy: Vytváranie videí, ktoré zobrazujú produkty v akcii alebo poskytujú podrobné informácie o ich použití, čo môže pomôcť zákazníkom pri rozhodovaní o kúpe.

39. Zapojenie zákazníkov: Vytváranie interaktívnych prvkov, ako sú kvízy, ankety alebo hry, ktoré zákazníkov zaujímajú a podporujú ich zapojenie do vášho e-shopu a značky.

40. Spolupráca s inými značkami a partnermi: Vytváranie partnerstiev a spolupráce s inými značkami alebo obchodmi, ktoré môžu priniesť synergiu, zdieľanie zákazníkov a zvýšenie povedomia o vašej značke.

41. Prispôsobenie základe geolokácie: Zohľadnenie geolokácie zákazníkov a prispôsobenie ponuky, cien a marketingových kampaní, aby ste získali väčšiu relevantnosť a úspešnosť v rôznych geografických oblastiach.

42. Aktívna komunikácia a riešenie problémov: Rýchla a efektívna komunikácia so zákazníkmi pri riešení ich otázok, sťažností alebo problémov, čo pomáha udržiavať dobré vzťahy a zvyšuje spokojnosť zákazníkov.

43. Sledovanie konkurencie: Pravidelné sledovanie činnosti konkurencie, aby ste zostali informovaní o nových trendoch, produktoch, cenách a marketingových stratégiách a prispôsobili sa podľa potreby.

44. Vývoj a inovácie: Neustále hľadanie nových a inovatívnych spôsobov, ako zlepšiť váš e-shop, produkty a služby, aby ste zostali konkurencieschopní a pritiahli nových zákazníkov.

45. Práca na zlepšení zákazníckej skúsenosti: Neustále zhodnocovanie a zlepšovanie zákazníckej skúsenosti na vašej webovej stránke, aby ste zabezpečili plynulý a príjemný nákupný proces pre zákazníkov.

46. Ochrana proti podvodom a zneužitiu: Implementácia bezpečnostných opatrení a pravidiel, ktoré chránia váš e-shop a zákazníkov pred podvodmi, krádežami a zneužitím.

47. Edukácia a poskytovanie hodnoty: Ponuka vzdelávacích materiálov, blogov, návodov a iných zdrojov, ktoré zákazníkom poskytujú pridanú hodnotu a pomáhajú im lepšie využívať a rozumieť vašim produktom a službám.

48. Otvorenosť k spätnej väzbe: Udržiavanie otvorenej komunikácie so zákazníkmi a povzbudzovanie ich k poskytovaniu spätnej väzby, aby ste mohli neustále zlepšovať váš e-shop a zohľadňovať ich potreby a očakávania.

 

Úspech predajných webových stránok závisí od kombinácie rôznych faktorov, ktoré spoločne prispievajú k poskytovaniu vynikajúcej zákazníckej skúsenosti, budovaniu silnej značky a zvyšovaniu predaja. Je dôležité venovať pozornosť všetkým týmto aspektom a pravidelne ich sledovať a optimalizovať, aby ste zabezpečili dlhodobý úspech a konkurencieschopnosť vášho e-shopu. Nebojte sa experimentovať s novými prístupmi a technológiami, ktoré vám môžu pomôcť zlepšiť vaše podnikanie a prispôsobiť sa meniacim sa potrebám trhu a zákazníkov.

 

Potrebujete poradiť s marketingom svojho e-shopu? Neváhajte a kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme nájsť príčiny a aplikovať vylepšenia, aby biznis stabilne rástol.

Nenechaj si ujsť nové články, tipy a ...

ODOBERAJ NOVINKY! 

Prečo je PPC reklama silným motorom rastu aj v čase krízy?

Prečo je PPC reklama silným motorom rastu aj v čase krízy?

PPC (pay-per-click) reklama je formou digitálneho marketingu, ktorá môže byť pre mnohé spoločnosti silným motorom rastu aj v čase krízy. Tu sú niektoré z dôvodov, prečo:

Cielenie publika: PPC reklama umožňuje firmám cieliť svoj reklamný obsah na konkrétne publikum, čo znamená, že peniaze vynaložené na reklamu sú efektívnejšie investované.
Špecifické cielenie zároveň zvyšuje kúpyschopnosť produktu alebo služby v porovnaní s offline outdoorovou reklamou akou je napr. billboard, ktorý ciely na široké publikum.

Rýchlosť: PPC reklamy sú schopné generovať výsledky v priebehu niekoľkých hodín, čo je pre firmy v čase krízy, keď je dôležité, aby sa rýchlo dostali do výsledkov vyhľadávania, veľmi atraktívne.

Kontrola nákladov: PPC reklama umožňuje firmám presne určovať, koľko peňazí chcú vynaložiť na reklamu, a tým zabezpečiť, aby boli ich náklady pod kontrolou.

Merateľnosť: PPC reklama poskytuje firmám schopnosť presne sledovať účinnosť svojich reklám, čo umožňuje úpravy a optimalizáciu v realnom čase, čím sa zlepšuje efektívnosť reklamy. K tomuto účelu používaju PPC špecialisti konkrétne marketingové metriky akými sú napríklad ROAS a PNO

V čase krízy je pre mnohé firmy dôležité, aby boli schopné rýchlo a efektívne generovať výsledky, a práve to im PPC reklama umožňuje. Preto je pre mnoho firiem jedným z najlepších spôsobov, ako bojovať proti vplyvu krízy na ich podnikanie.
Okrem vyššie uvedených výhod PPC reklamy, existujú aj ďalšie dôvody, prečo môže byť táto forma reklamy pre firmy účinná nielen v čase krízy:

Konkurencia: V čase krízy nie je konkurencia tak silná ako inokedy. Niektoré firmy znížujú alebo úplne zastavujú svoje reklamné aktivity, čo znamená, že trh nie je tak preplnený reklamami. To dáva PPC reklame väčšiu šancu na dosiahnutie cieľových publík a na vyniknutie výsledkov vyhľadávania. Firmy teda môžu dosiahnuť lepšiu účinnosť svojich reklamných kampaní a zároveň ušetriť peniaze za reklamu.

Flexibilita: PPC reklama umožňuje firmám rýchlo a jednoducho meniť svoju stratégiu, keď sa situácia na trhu mení, čo je v čase krízy veľmi dôležité.

Návratnosť investície: PPC reklama je jednou z najúčinnejších foriem reklamy, pokiaľ ide o návratnosť investície. To znamená, že firmy môžu vynaložiť menej peňazí a dosiahnuť väčšie výsledky ako s inými formami reklamy.

Internetová reklama je pre firmy silným motorom rastu aj v čase krízy. Umožňuje im cieliť na konkrétne publikum, rýchlo generovať výsledky, kontrolovať náklady, presne sledovať účinnosť a flexibilne meniť stratégiu v závislosti od situácie na trhu. Preto sa čoraz viac firiem obracia na PPC reklamu ako na jeden z najlepších spôsobov, ako bojovať proti vplyvu krízy na ich podnikanie.

Myslíte si, že by vášmu biznisu pomohla kvalitná PPC reklama? Neváhajte a kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme nájsť príčiny a aplikovať vylepšenia, aby biznis stabilne rástol.

Nenechaj si ujsť nové články, tipy a ...

ODOBERAJ NOVINKY! 

Čo je PNO (Podiel Nákladov na Obrate)

Čo je PNO (Podiel Nákladov na Obrate)

PNO, skratka pre “podiel nákladov na obrate”. Je to metrika, ktorá ukazuje zisk z predaja generovaného z predaja produktu alebo služby.

Prečo sledovať metriku PNO?

Táto metrika je užitočná pre firmy, ktoré chcú zistiť, ako dobre im idú predaje produktov alebo služieb bez toho, aby zahrňovali náklady na prevádzku, ktoré sú nezávislé od predaja. PNO umožňuje podnikom lepšie pochopiť, či sú ich produkty alebo služby ziskové a ako sa zmenila ziskovosť v čase.

Je dôležité poznamenať, že PNO je len časť celkového obrazu ziskovosti podniku a nemala by sa považovať za konečné meradlo úspešnosti. Náklady na prevádzku a ďalšie fixné náklady sú tiež dôležité pre celkové rozhodovanie o ziskovosti a raste podniku.

Metrika PNO v PPC reklame

PNO v PPC (pay-per-click) reklame ukazuje zisk, ktorý je generovaný z predaja produktu alebo služby, nezahŕňa však náklady na prevádzku, ako sú mzdy, náklady na kanceláriu a ďalšie fixné náklady.

V prípade PPC reklamy sa PNO vypočíta ako (Náklady na reklamu / Obrat z reklamy ) x 100

Vzorec je:

PNO = (Náklady na reklamu / Obrat z reklamy ) x 100

Napríklad, ak získate obrat z reklamy vo výške 10 000 € a náklady na reklamu boli 2 000 €, potom by bolo váše PNO:

PNO = (2 000 / 10 000) x 100 = 20

Čím nižšie je PNO, tým účinnejšia je vaša reklama a generuje väčší zisk. Táto metrika umožňuje podniku lepšie pochopiť, ako dobre im idú predaje generované PPC reklamou.

Je dôležité poznamenať, že PNO je iba jednou z mnohých metrík, ktoré by ste mali sledovať pri hodnotení úspešnosti vášho PPC programu. Ďalšie metriky, ako je napríklad ROAS, konverzný pomer a doba strávená na stránke, vám tiež pomôžu posúdiť účinnosť vášho PPC programu a rozhodnúť sa, či investovať viac alebo menej peňazí do reklamy.

Prečo sledovať metriku PNO v internetovej reklame?

Metrika PNO je dôležitá pre sledovanie úspešnosti internetovej reklamy, pretože vám pomáha lepšie pochopiť, ako dobre váš biznis zarába z internetovej reklamy.

To vám umožňuje lepšie rozhodovať o tom, ako efektívne investujete do reklamy a ako môžete zlepšiť výkon vášho biznisu. Napríklad, ak zistíte, že vaše PNO nie je dostatočné, môžete zvážiť zníženie nákladov na reklamu, zmeniť cenu produktu alebo zlepšiť efektívnosť nákladov na produkty.

Okrem toho sledovanie PNO vám tiež pomáha identifikovať a odstrániť neefektívne kampane a zameranie sa na tie, ktoré sú najefektívnejšie, čo môže prispieť k zvýšeniu zisku a úspešnosti vášho biznisu.

V skratke, sledovanie PNO vám umožňuje lepšie porozumieť výkonu vašej internetovej reklamy a urobiť informované rozhodnutia, ako môžete zlepšiť výkon vášho biznisu.

Tipy ako zlepšiť PNO v PPC reklame

    • Zamerajte sa na cieľové publikum: Identifikujte svoju cieľovú skupinu a zamerajte sa na ňu prostredníctvom cielenia reklamy. To znamená, že by ste mali zvoliť relevantné kľúčové slová a ciele, aby vaša reklama bola videná tými, ktorí sú najviac pravdepodobní, že budú kupovať váš produkt alebo službu.
    • Optimalizujte svoje reklamné kampane: Zabezpečte, aby boli vaše reklamy relevantné pre publikum, aby boli vizuálne atraktívne a aby boli účinné v ponúkaní hodnoty. Tiež by ste mali skontrolovať výkon reklám pravidelne a optimalizovať ich tak, aby získali čo najlepšie výsledky.
    • Zvýšte hodnotu produktu alebo služby: Zvýšenie hodnoty produktu alebo služby môže tiež prispieť k zvýšeniu PNO. Môžete to dosiahnuť napríklad zlepšením kvality produktu alebo služby, pridaním nových funkcií alebo zvýšením ceny produktu.
    • Znížte náklady na reklamu: Zníženie nákladov na reklamu môže tiež prispieť k zvýšeniu PNO. Môžete to dosiahnuť napríklad optimalizáciou nákladov na reklamu, znížením počtu reklám alebo zlepšením efektívnosti reklám.
    • Zlepšite webovú stránku: Zlepšenie webovej stránky môže tiež prispieť k zvýšeniu PNO. Môžete to dosiahnuť napríklad zlepšením dizajnu stránky, zvýšením rýchlosti stránky alebo zlepšením užívateľského skúsenosti

Myslíte si, že vaše PNO by mohlo byť lepšie? Neváhajte a kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme nájsť príčiny a aplikovať vylepšenia, aby biznis stabilne rástol.

Nenechaj si ujsť nové články, tipy a ...

ODOBERAJ NOVINKY! 

Čo je ROAS (Return of Ad Spend)?

Čo je ROAS (Return of Ad Spend)?

ROAS, skratka pre “Return on Advertising Spend”, je metrika, ktorá ukazuje, ako dobre sa vám vracia investícia do reklamy. Je to pomer medzi výnosmi z predaja, ktoré generuje reklama, a nákladmi na reklamu.

Prečo sledovať reklamnú metriku ROAS?

ROAS (Return on Ad Spend) je dôležitá reklamná metrika, pretože vám umožňuje sledovať, ako dobre vám vracia investíciu do reklamy v porovnaní s výnosmi z nej. Táto metrika vám pomáha určiť, či sú vaše reklamné náklady efektívne a či vám prinášajú zisk. Sledovanie ROAS vám umožňuje lepšie rozhodovať o alokácii reklamných nákladov, upravovať svoju reklamnú stratégiu a zlepšovať výkon vašich reklamných kampaní.

ROAS je tiež dôležité sledovať, pretože vám pomáha vidieť, ako fungujú jednotlivé kampane, produkty alebo služby. To vám umožňuje zamerať sa na tie kampane, ktoré prinesú najväčší zisk, a zredukovať náklady na tie, ktoré nie sú tak úspešné.

ROAS sa vypočíta ako: (Predaje generované reklamou) / (Náklady na reklamu) * 100

Vzorec je:

ROAS = (Obrat z reklamy / Náklady na reklamu) x 100

Napríklad, ak získate obrat z reklamy vo výške 10 000 € a náklady na reklamu boli 2 000 €, potom by bol váš ROAS:

ROAS = (10 000 / 2 000) x 100 = 500%

Čím vyšší je ROAS, tým účinnejšia je vaša reklama.

 

Je dôležité poznamenať, že ROAS sa môže líšiť v závislosti od typu reklamy a produktu. Napríklad, reklama pre drahší produkt by mohla mať nižší ROAS ako reklama pre lacnejší produkt, ale stále by mohla byť zisková.

Ak ste klientom a plánujete investovať do reklamy, je dôležité monitorovať ROAS a PNO vašich reklám, aby ste vedeli, či sa vám vaše investície vracajú. To vám tiež pomôže pri rozhodovaní, kde by bolo vhodné investovať viac alebo menej peňazí v budúcnosti.

Myslíte si, že váš ROAS by mohol byť lepší? Neváhajte a kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme nájsť príčiny a aplikovať vylepšenia, aby biznis stabilne rástol.

Nenechaj si ujsť nové články, tipy a ...

ODOBERAJ NOVINKY! 

4 overené tipy ako znížiť čas načítania web stránky

4 overené tipy ako znížiť čas načítania web stránky

Rýchlosť načítania webstránky je téma, ktorá by sa určite mala nachádzať vo vašom hľadáčiku. Pýtate sa prečo. Odpoveď je prostá. Rýchlosť načítania webu je podstatný faktor z hľadiska úspešnosti vašej web stránky. Problém pomalého načítavania stránky vám môže výrazne znížiť konverzný pomer. To znamená, že zisky pôjdu dole!

Na jednej strane bude Google zo SEO hľadiska tlačiť vašu stránku nižšie vo výsledkoch vyhľadávania. Na strane druhej ju budú používatelia opúšťať, pretože čas načítania bude pre nich príliš dlhý. Konvencia vraví, že ak ide v priemere viac ako 3 sekundy prevažná väčšina používateľov opustí váš web a navyše si odnesie zlú skúsenosť, ktorú môžu šíriť ďalej. a tím odradiť potenciálnych zákazníkov.

Najskôr si zmerajte rýchlosť webu

Na začiatku je dobré mať štartovací bod. Pre vás to bude čas načítania vašej stránky v sekundách. Pripravili sme pre vás niekoľko šikovných nástrojov. S využitím týchto nástrojov rýchlo a jednoducho zistíte rýchlosť načítania webu, ale aj konkrétne nedostatky, ktoré váš web spomaľujú.

Poďme sa teda na to pozrieť. Budeme sa koncentrovať špeciálne na WordPress, pretože je to najpoužívanejší redakčný systém a je na ňom postavených približne 31 % všetkých webových stránok

 Web Hosting

 Jeden zo základných stavebných kameňov pri snahe zvýšiť rýchlosť načítania vášho webu je web hosting. Dynamické web stránky, hlavne tie, ktoré sú vytvorenné v CMS systémoch ako je napríklad WordPress sú zavíslé na serveri. Ten spracúva MySQL príkazy a HTTP požiadavky. To znamená, že čím viac času server potrebuje na odpoveď, tým dlhšie musia vaši používatelia čakať na načítanie webu. My osobne máme najlepšiu skúsenosť s hostingom od Websupportu. V našich zemepisných šírkach je to jednotka na trhu. 

Získajte najslobodnejší hosting podľa vašich predstáv

Optimalizácia javascriptu (JS) a kaskadových štýlov (CSS)

Javascript dodá vašej stránke dynamiku a kaskádové štýly jej dajú charakter. Problém je, že ide o prvky, ktoré sa pri vykreslení stránky načítavajú hneď po natiahnutí HTML kódu,čo značne spomalí vykreslenie webu. Pre optimalizáciu JS a CSS sa na WP stránkach využívajú pluginy ako napr: Better WordPress Minify, alebo pomerne populárny Autoptimize. Smomínané pluginy by vám pomôžu minifikovať JS a CSS kód.

Cache plugin alebo pinp vyrovnávacej pamäti

Vytvorí statickú verziu HTML kódu vašej stránky, ktorá sa uloží na server a následne sa pri zobrazení vašej stránky návštevníkom načíta táto verzia stránky. Dôsledkom toho bude rýchlejší web a lepšie SEO. U náš z pomedzi Cache pluginov vyhráva W3 Total Cache. 

Veľkosť obrázkov

Typickým problémom pri načítaní stránky je veľkosť obrázkov. Nehádžte však flintu do žita, pretože riešení je hneď niekoľko.

Veľkosť obrázkov sa snažte udržať čo najnižšiu, ale pozor, treba myslieť aj na zachovanie kvality.

Prvým spôsobom je zmenšenie rozmerov obrázku, nepoužívajte zbytočne veľké obrázky. Ak obrázok zmenšujete vo Photoshope, určite využite funkciu “Exportovať ako – uložiť pre web“. Týmto spôsobom sa vám podarí ušetriť nejaké kb.  

Ďalším riešením sú nástroje, ktoré vám obrázky zmenšia online. Šikovný je napr: Tinypng. Toto riešenie je rýchlejšie ako pri Photoshope. Otázka je aký vplyv to má na kvalitu obrázkov? Alternatívou k tomuto nástroju je PicResize.

Ak už však máte web nabitý obrázkami, predpokladám, že sa vám ich nebude chcieť pracne zmenšovať. Ideálny v tomto prípade bude plugin na úpravu veľkosti obrázkov, ktorý sa o vaše obrázky postará hromadne.

Takže, toto bolo pár základných tipov ako sa postarať o zrýchlenie vašej stránky. Určite je to problematika, ktorú sa neoplatí brať na ľahkú váhu, pretože sa dobrovoľne pripravujete o potenciálnych zákazníkov a v konečnom dôsledku o zisk.

Ak náhodou máte pocit, že aj napriek týmto vylepšeniam je zákazníkov málo, neváhajte a kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme nájsť príčiny a aplikovať vylepšenia, aby biznis stabilne rástol.

Nenechaj si ujsť nové články, tipy a ...

ODOBERAJ NOVINKY!