Prečo je PPC reklama silným motorom rastu aj v čase krízy?

Prečo je PPC reklama silným motorom rastu aj v čase krízy?

PPC (pay-per-click) reklama je formou digitálneho marketingu, ktorá môže byť pre mnohé spoločnosti silným motorom rastu aj v čase krízy. Tu sú niektoré z dôvodov, prečo:

Cielenie publika: PPC reklama umožňuje firmám cieliť svoj reklamný obsah na konkrétne publikum, čo znamená, že peniaze vynaložené na reklamu sú efektívnejšie investované.
Špecifické cielenie zároveň zvyšuje kúpyschopnosť produktu alebo služby v porovnaní s offline outdoorovou reklamou akou je napr. billboard, ktorý ciely na široké publikum.

Rýchlosť: PPC reklamy sú schopné generovať výsledky v priebehu niekoľkých hodín, čo je pre firmy v čase krízy, keď je dôležité, aby sa rýchlo dostali do výsledkov vyhľadávania, veľmi atraktívne.

Kontrola nákladov: PPC reklama umožňuje firmám presne určovať, koľko peňazí chcú vynaložiť na reklamu, a tým zabezpečiť, aby boli ich náklady pod kontrolou.

Merateľnosť: PPC reklama poskytuje firmám schopnosť presne sledovať účinnosť svojich reklám, čo umožňuje úpravy a optimalizáciu v realnom čase, čím sa zlepšuje efektívnosť reklamy. K tomuto účelu používaju PPC špecialisti konkrétne marketingové metriky akými sú napríklad ROAS a PNO

V čase krízy je pre mnohé firmy dôležité, aby boli schopné rýchlo a efektívne generovať výsledky, a práve to im PPC reklama umožňuje. Preto je pre mnoho firiem jedným z najlepších spôsobov, ako bojovať proti vplyvu krízy na ich podnikanie.
Okrem vyššie uvedených výhod PPC reklamy, existujú aj ďalšie dôvody, prečo môže byť táto forma reklamy pre firmy účinná nielen v čase krízy:

Konkurencia: V čase krízy nie je konkurencia tak silná ako inokedy. Niektoré firmy znížujú alebo úplne zastavujú svoje reklamné aktivity, čo znamená, že trh nie je tak preplnený reklamami. To dáva PPC reklame väčšiu šancu na dosiahnutie cieľových publík a na vyniknutie výsledkov vyhľadávania. Firmy teda môžu dosiahnuť lepšiu účinnosť svojich reklamných kampaní a zároveň ušetriť peniaze za reklamu.

Flexibilita: PPC reklama umožňuje firmám rýchlo a jednoducho meniť svoju stratégiu, keď sa situácia na trhu mení, čo je v čase krízy veľmi dôležité.

Návratnosť investície: PPC reklama je jednou z najúčinnejších foriem reklamy, pokiaľ ide o návratnosť investície. To znamená, že firmy môžu vynaložiť menej peňazí a dosiahnuť väčšie výsledky ako s inými formami reklamy.

Internetová reklama je pre firmy silným motorom rastu aj v čase krízy. Umožňuje im cieliť na konkrétne publikum, rýchlo generovať výsledky, kontrolovať náklady, presne sledovať účinnosť a flexibilne meniť stratégiu v závislosti od situácie na trhu. Preto sa čoraz viac firiem obracia na PPC reklamu ako na jeden z najlepších spôsobov, ako bojovať proti vplyvu krízy na ich podnikanie.

Myslíte si, že by vášmu biznisu pomohla kvalitná PPC reklama? Neváhajte a kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme nájsť príčiny a aplikovať vylepšenia, aby biznis stabilne rástol.

Nenechaj si ujsť nové články, tipy a ...

ODOBERAJ NOVINKY! 

Čo je PNO (Podiel Nákladov na Obrate)

Čo je PNO (Podiel Nákladov na Obrate)

PNO, skratka pre “podiel nákladov na obrate”. Je to metrika, ktorá ukazuje zisk z predaja generovaného z predaja produktu alebo služby.

Prečo sledovať metriku PNO?

Táto metrika je užitočná pre firmy, ktoré chcú zistiť, ako dobre im idú predaje produktov alebo služieb bez toho, aby zahrňovali náklady na prevádzku, ktoré sú nezávislé od predaja. PNO umožňuje podnikom lepšie pochopiť, či sú ich produkty alebo služby ziskové a ako sa zmenila ziskovosť v čase.

Je dôležité poznamenať, že PNO je len časť celkového obrazu ziskovosti podniku a nemala by sa považovať za konečné meradlo úspešnosti. Náklady na prevádzku a ďalšie fixné náklady sú tiež dôležité pre celkové rozhodovanie o ziskovosti a raste podniku.

Metrika PNO v PPC reklame

PNO v PPC (pay-per-click) reklame ukazuje zisk, ktorý je generovaný z predaja produktu alebo služby, nezahŕňa však náklady na prevádzku, ako sú mzdy, náklady na kanceláriu a ďalšie fixné náklady.

V prípade PPC reklamy sa PNO vypočíta ako (Náklady na reklamu / Obrat z reklamy ) x 100

Vzorec je:

PNO = (Náklady na reklamu / Obrat z reklamy ) x 100

Napríklad, ak získate obrat z reklamy vo výške 10 000 € a náklady na reklamu boli 2 000 €, potom by bolo váše PNO:

PNO = (2 000 / 10 000) x 100 = 20

Čím nižšie je PNO, tým účinnejšia je vaša reklama a generuje väčší zisk. Táto metrika umožňuje podniku lepšie pochopiť, ako dobre im idú predaje generované PPC reklamou.

Je dôležité poznamenať, že PNO je iba jednou z mnohých metrík, ktoré by ste mali sledovať pri hodnotení úspešnosti vášho PPC programu. Ďalšie metriky, ako je napríklad ROAS, konverzný pomer a doba strávená na stránke, vám tiež pomôžu posúdiť účinnosť vášho PPC programu a rozhodnúť sa, či investovať viac alebo menej peňazí do reklamy.

Prečo sledovať metriku PNO v internetovej reklame?

Metrika PNO je dôležitá pre sledovanie úspešnosti internetovej reklamy, pretože vám pomáha lepšie pochopiť, ako dobre váš biznis zarába z internetovej reklamy.

To vám umožňuje lepšie rozhodovať o tom, ako efektívne investujete do reklamy a ako môžete zlepšiť výkon vášho biznisu. Napríklad, ak zistíte, že vaše PNO nie je dostatočné, môžete zvážiť zníženie nákladov na reklamu, zmeniť cenu produktu alebo zlepšiť efektívnosť nákladov na produkty.

Okrem toho sledovanie PNO vám tiež pomáha identifikovať a odstrániť neefektívne kampane a zameranie sa na tie, ktoré sú najefektívnejšie, čo môže prispieť k zvýšeniu zisku a úspešnosti vášho biznisu.

V skratke, sledovanie PNO vám umožňuje lepšie porozumieť výkonu vašej internetovej reklamy a urobiť informované rozhodnutia, ako môžete zlepšiť výkon vášho biznisu.

Tipy ako zlepšiť PNO v PPC reklame

    • Zamerajte sa na cieľové publikum: Identifikujte svoju cieľovú skupinu a zamerajte sa na ňu prostredníctvom cielenia reklamy. To znamená, že by ste mali zvoliť relevantné kľúčové slová a ciele, aby vaša reklama bola videná tými, ktorí sú najviac pravdepodobní, že budú kupovať váš produkt alebo službu.
    • Optimalizujte svoje reklamné kampane: Zabezpečte, aby boli vaše reklamy relevantné pre publikum, aby boli vizuálne atraktívne a aby boli účinné v ponúkaní hodnoty. Tiež by ste mali skontrolovať výkon reklám pravidelne a optimalizovať ich tak, aby získali čo najlepšie výsledky.
    • Zvýšte hodnotu produktu alebo služby: Zvýšenie hodnoty produktu alebo služby môže tiež prispieť k zvýšeniu PNO. Môžete to dosiahnuť napríklad zlepšením kvality produktu alebo služby, pridaním nových funkcií alebo zvýšením ceny produktu.
    • Znížte náklady na reklamu: Zníženie nákladov na reklamu môže tiež prispieť k zvýšeniu PNO. Môžete to dosiahnuť napríklad optimalizáciou nákladov na reklamu, znížením počtu reklám alebo zlepšením efektívnosti reklám.
    • Zlepšite webovú stránku: Zlepšenie webovej stránky môže tiež prispieť k zvýšeniu PNO. Môžete to dosiahnuť napríklad zlepšením dizajnu stránky, zvýšením rýchlosti stránky alebo zlepšením užívateľského skúsenosti

Myslíte si, že vaše PNO by mohlo byť lepšie? Neváhajte a kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme nájsť príčiny a aplikovať vylepšenia, aby biznis stabilne rástol.

Nenechaj si ujsť nové články, tipy a ...

ODOBERAJ NOVINKY! 

Čo je ROAS (Return of Ad Spend)?

Čo je ROAS (Return of Ad Spend)?

ROAS, skratka pre “Return on Advertising Spend”, je metrika, ktorá ukazuje, ako dobre sa vám vracia investícia do reklamy. Je to pomer medzi výnosmi z predaja, ktoré generuje reklama, a nákladmi na reklamu.

Prečo sledovať reklamnú metriku ROAS?

ROAS (Return on Ad Spend) je dôležitá reklamná metrika, pretože vám umožňuje sledovať, ako dobre vám vracia investíciu do reklamy v porovnaní s výnosmi z nej. Táto metrika vám pomáha určiť, či sú vaše reklamné náklady efektívne a či vám prinášajú zisk. Sledovanie ROAS vám umožňuje lepšie rozhodovať o alokácii reklamných nákladov, upravovať svoju reklamnú stratégiu a zlepšovať výkon vašich reklamných kampaní.

ROAS je tiež dôležité sledovať, pretože vám pomáha vidieť, ako fungujú jednotlivé kampane, produkty alebo služby. To vám umožňuje zamerať sa na tie kampane, ktoré prinesú najväčší zisk, a zredukovať náklady na tie, ktoré nie sú tak úspešné.

ROAS sa vypočíta ako: (Predaje generované reklamou) / (Náklady na reklamu) * 100

Vzorec je:

ROAS = (Obrat z reklamy / Náklady na reklamu) x 100

Napríklad, ak získate obrat z reklamy vo výške 10 000 € a náklady na reklamu boli 2 000 €, potom by bol váš ROAS:

ROAS = (10 000 / 2 000) x 100 = 500%

Čím vyšší je ROAS, tým účinnejšia je vaša reklama.

 

Je dôležité poznamenať, že ROAS sa môže líšiť v závislosti od typu reklamy a produktu. Napríklad, reklama pre drahší produkt by mohla mať nižší ROAS ako reklama pre lacnejší produkt, ale stále by mohla byť zisková.

Ak ste klientom a plánujete investovať do reklamy, je dôležité monitorovať ROAS a PNO vašich reklám, aby ste vedeli, či sa vám vaše investície vracajú. To vám tiež pomôže pri rozhodovaní, kde by bolo vhodné investovať viac alebo menej peňazí v budúcnosti.

Myslíte si, že váš ROAS by mohol byť lepší? Neváhajte a kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme nájsť príčiny a aplikovať vylepšenia, aby biznis stabilne rástol.

Nenechaj si ujsť nové články, tipy a ...

ODOBERAJ NOVINKY! 

4 overené tipy ako znížiť čas načítania web stránky

4 overené tipy ako znížiť čas načítania web stránky

Rýchlosť načítania webstránky je téma, ktorá by sa určite mala nachádzať vo vašom hľadáčiku. Pýtate sa prečo. Odpoveď je prostá. Rýchlosť načítania webu je podstatný faktor z hľadiska úspešnosti vašej web stránky. Problém pomalého načítavania stránky vám môže výrazne znížiť konverzný pomer. To znamená, že zisky pôjdu dole!

Na jednej strane bude Google zo SEO hľadiska tlačiť vašu stránku nižšie vo výsledkoch vyhľadávania. Na strane druhej ju budú používatelia opúšťať, pretože čas načítania bude pre nich príliš dlhý. Konvencia vraví, že ak ide v priemere viac ako 3 sekundy prevažná väčšina používateľov opustí váš web a navyše si odnesie zlú skúsenosť, ktorú môžu šíriť ďalej. a tím odradiť potenciálnych zákazníkov.

Najskôr si zmerajte rýchlosť webu

Na začiatku je dobré mať štartovací bod. Pre vás to bude čas načítania vašej stránky v sekundách. Pripravili sme pre vás niekoľko šikovných nástrojov. S využitím týchto nástrojov rýchlo a jednoducho zistíte rýchlosť načítania webu, ale aj konkrétne nedostatky, ktoré váš web spomaľujú.

Poďme sa teda na to pozrieť. Budeme sa koncentrovať špeciálne na WordPress, pretože je to najpoužívanejší redakčný systém a je na ňom postavených približne 31 % všetkých webových stránok

 Web Hosting

 Jeden zo základných stavebných kameňov pri snahe zvýšiť rýchlosť načítania vášho webu je web hosting. Dynamické web stránky, hlavne tie, ktoré sú vytvorenné v CMS systémoch ako je napríklad WordPress sú zavíslé na serveri. Ten spracúva MySQL príkazy a HTTP požiadavky. To znamená, že čím viac času server potrebuje na odpoveď, tým dlhšie musia vaši používatelia čakať na načítanie webu. My osobne máme najlepšiu skúsenosť s hostingom od Websupportu. V našich zemepisných šírkach je to jednotka na trhu. 

Získajte najslobodnejší hosting podľa vašich predstáv

Optimalizácia javascriptu (JS) a kaskadových štýlov (CSS)

Javascript dodá vašej stránke dynamiku a kaskádové štýly jej dajú charakter. Problém je, že ide o prvky, ktoré sa pri vykreslení stránky načítavajú hneď po natiahnutí HTML kódu,čo značne spomalí vykreslenie webu. Pre optimalizáciu JS a CSS sa na WP stránkach využívajú pluginy ako napr: Better WordPress Minify, alebo pomerne populárny Autoptimize. Smomínané pluginy by vám pomôžu minifikovať JS a CSS kód.

Cache plugin alebo pinp vyrovnávacej pamäti

Vytvorí statickú verziu HTML kódu vašej stránky, ktorá sa uloží na server a následne sa pri zobrazení vašej stránky návštevníkom načíta táto verzia stránky. Dôsledkom toho bude rýchlejší web a lepšie SEO. U náš z pomedzi Cache pluginov vyhráva W3 Total Cache. 

Veľkosť obrázkov

Typickým problémom pri načítaní stránky je veľkosť obrázkov. Nehádžte však flintu do žita, pretože riešení je hneď niekoľko.

Veľkosť obrázkov sa snažte udržať čo najnižšiu, ale pozor, treba myslieť aj na zachovanie kvality.

Prvým spôsobom je zmenšenie rozmerov obrázku, nepoužívajte zbytočne veľké obrázky. Ak obrázok zmenšujete vo Photoshope, určite využite funkciu “Exportovať ako – uložiť pre web“. Týmto spôsobom sa vám podarí ušetriť nejaké kb.  

Ďalším riešením sú nástroje, ktoré vám obrázky zmenšia online. Šikovný je napr: Tinypng. Toto riešenie je rýchlejšie ako pri Photoshope. Otázka je aký vplyv to má na kvalitu obrázkov? Alternatívou k tomuto nástroju je PicResize.

Ak už však máte web nabitý obrázkami, predpokladám, že sa vám ich nebude chcieť pracne zmenšovať. Ideálny v tomto prípade bude plugin na úpravu veľkosti obrázkov, ktorý sa o vaše obrázky postará hromadne.

Takže, toto bolo pár základných tipov ako sa postarať o zrýchlenie vašej stránky. Určite je to problematika, ktorú sa neoplatí brať na ľahkú váhu, pretože sa dobrovoľne pripravujete o potenciálnych zákazníkov a v konečnom dôsledku o zisk.

Ak náhodou máte pocit, že aj napriek týmto vylepšeniam je zákazníkov málo, neváhajte a kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme nájsť príčiny a aplikovať vylepšenia, aby biznis stabilne rástol.

Nenechaj si ujsť nové články, tipy a ...

ODOBERAJ NOVINKY! 

5 nástrojov, ktoré vám pomôžu otestovať rýchlosť načítania a výkonnosť vašej WordPress stránky

5 nástrojov, ktoré vám pomôžu otestovať rýchlosť načítania a výkonnosť vašej WordPress stránky

Ako sme už spomínali v predchádzajúcom článku, rýchlosť načítania webovej stránky hrá jednu z kľúčových úloh pri získavaní zákazníkov. Už 1 sekundové spomalenie odozvy má za následok až 7 % zníženie počtu konverzií/nákupov. Predstavte si eshop, ktorý zarába denne 1000 €. Za rok by kvôli jednej sekunde prišiel o zisk v hodnote 25 000 €. A to už je dôvod, prečo otestovať rýchlosť stránky a zapracovať na jej zlepšení. Čo poviete?

Page load time 

Ak ste používateľmi Google chrome, nainštalujte si plugin do prehliadača. V lište prehliadača sa vám objavia malé stopky, ktorá vám odmerajú čas načítania každej webovej stránky, ktorú ste navštívite.

 

Test my site 

Ďalší nástroj od Google. V tomto prípade zameraný na rýchlosť mobilných stránok. Popularita mobilov rastie. Ľudia často začínajú svoje vyhľadávanie na mobiloch, takže ak nechcete prísť o potenciálnych zákazníkov, prispôsobte tomu aj čas načítania vašej web stránky.

 

Page speed Test

Google je “monopol” a preto sa nečudujte, že aj 3. nástroj bude z dielne google vývojárov. Výhodou nástroja Page Speed Test oproti jeho predchodcom je fakt, že nielen otestuje rýchlosť načítania webu, ale dostanete aj zoznam konkrétnych chýb a odporúčaní. Takže už stačí vyladiť spomínané chyby a váš web sa môže načítavať ako blesk!

 

GTmetrix 

Skvelý nástroj, s ktorým môžete otestovať rýchlosť webu, ale aj Yslow metriku (Yslow – rýchlosť stránky na základe Yahoo pravidiel pre výkonné web stránky). Hodnotenie je v stupnici A – F. Ak ste chodili na výšku viete, že Fku sa treba vyhnúť. Ale pozor, v tomto prípade nechcete len prejsť, ako na skúške. Tu ide o zákazníkov! 

 

Pingdom

Pingdom je v určitom smere podobný nástroju Page speed test, pretože na základe doporučení môžete hneď začať pracovať na zlepšeniach.

Výsledky sú rozdelené na základe určitých kritérií. Jedným z nich je napríklad rýchlosť načítania webu v závislosti na obsahu stránky (content type). Čiže zase iný pohľad na danú problematiku.

My sme tiež našu stánku otestovali. Výsledok bol nanajvýš pozitívny. Hlavnú zásluhu na tak uspokojivom výsledku má optimalizácia. Ak aj vy chcete nakopnúť rýchlosť vášho webu, pozrite si článok 4 overené tipy ako znížiť čas načítania web stránky. V prípade, že si nebudete vedieť rady a váš web beži na WordPresse, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Pamätajte, že pri rýchlosti načítania stránky, záleží na každej sekunde. Snažte sa preto zlepšiť čas načítania stránky, čo prispeje k lepšej používateľskej skúsenosti, ale aj zvýšeniu vašich ziskov.

Na každej sekunde záleží!

Nenechaj si ujsť nové články, tipy a ...

ODOBERAJ NOVINKY!